Projectes acabats

REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA MANRESA (fase 1):

1.Eixamplar voreres

2.Reasfalt de la via

3.Nous passos de vianants i nova pintura vial per reduir la velocitat

4.Nova zona d’aparcament estacional i C/D

5.Nova zona d’estada amb arbrat

6.Inversió feta: 82.530,09€ – finançat per la Diputació de Barcelona

 

 

 

 

 

TREBALLS ARQUEOLÒGICS A LA MURALLA I LA TORRE DEL CASTELL:

1.Construcció del mur de contenció per a la sustentació del basament de la Torre

2.Restauració i consolidació de les façanes de la Torre

3.Mantenir en les millors condicions possibles la Torre de defensa

4.Inversió feta: 322.861,70€ – finançats per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

ROTONDA DE LA MASIA:

Embelliment de l’interior de la rotonda amb la instal·lació de noves jardineres i lletres grans d’acer anunciant el nom dels nuclis.

 

 

 

 

 

 

MILLORES FETES AL CENTRE CÍVIC DEL PLA D’ÒDENA:

1.Nova instal·lació d’aparells de climatització al casal de la gent gran, a l’altell i a la sala polivalent – inversió de 6.307,67

2.Reparació del mur exterior del perímetre del Centre Cívic

3.Nova ubicació al vestíbul de l’oficina d’atenció al ciutadà, amb un accés més fàcil, i noves instal·lacions

4.Adequació i tancament de l’altell de la sala d’actes, amb una estructura de vidre laminat, per acollir-hi noves activitats

5.Creació d’una sala polivalent, més gran, per acollir totes les activitats

6.Embelliment de tot l’espai del Centre Cívic, amb tasques de pintura, substitució de llums per lluminària LED i manteniment dels tancaments exteriors 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILLORES FETES A LA PISTA POLIESPORTIVA DEL PLA D’ÒDENA:

1.Condicionament del quiosc i posada a concurs públic

2.Pintar les línies de les pista poliesportiva

3.Nou paviment davant del quiosc

4.Canvi de la reixa perimetral de la pista poliesportiva

5.Reparació i pintura de la cornisa dels vestuaris

6.Reparació de l’armari de llums, reforçant la porta per evitar actes vandàlics

 

 

 

 

 

 

 

MILLORES A LES ANTIGUES ESCOLES DE L’ESPELT:

1.S’ha refet la coberta per evitar les humitats i filtracions existents

2.S’ha col·locat aïllament tèrmic

3.S’ha refet el paviment, amb la col·locació d’aïllament i làmines de PVC

4.S’han doblat les parets perimetrals per evitar també les humitats i capil·laritat, amb la instal·lació també d’aïllament tèrmic

5.S’han canviat els tancaments exteriors i s’ha repintat

6.Inversió feta: 45,329,32€

 

 

 

 

 

 

 

FINALITZACIÓ I OBERTURA DE L’ESPAI DE CAL MANCO A L’ESPELT:

1.En el mandat anterior: projecte i inici de les tasques

2.En el mandat actual: s’ha adequat l’espai com a sala polivalent i s’ha instal·lat un lavabo

3.S’ha dotat de mobiliari

4.Es va fer una trobada participativa amb el veïnat per parlar dels seus usos

5.S’hi ha programat activitats municipals fixes com pilates, EsTIC+Aprop o Ment Activa

6.S’ha obert l’ús a les entitats i veïns que en vulguin disposar

7.Inversió feta: 62.346,19€

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME 

1.Arranjament de la vorera de l’Av. Manresa, amb retirada d’arbrat i substitució dels panots malmesos

2.Renovació de l’asfalt dels carrers Cervantes i Pau Casals, amb nova pintura vial

3.Incorporació de nous passos de vianants en el tram central de l’Av. Manresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reparació dels danys causats pel moviment del tauler del pont de la FUNOSA – inversió de 2.950,26€ (DESEMBRE 2021)

5. Remodelació del carrer Igualada, amb la millora de la seguretat i la mobilitat

6. Re asfaltatge de l’avinguda Montserrat, al barri Sant Ramon

7. Asfaltatge dels carrers Anoia i Montserrat

8. Re asfaltatge de la rotonda de la Masia i el carrer Cal Riba– inversió de 83.492€

9. Repintat dels passos de vianants als carrers Masia, Unió, Cal Riba, Oxigen i a la N-II

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Millora de l’STOP a la sortida 551 de l’A2, per tal de garantir la seguretat dels vehicles de la BV-1038 (carretera de l’Espelt) – realitzat pel «Ministerio de Fomento»

11. Arranjament del ferm dels carrers de Baix i del Mig

 

 

 

 

 

 

 

JARDINERIA, ZONES VERDES i MÓN RURAL:

1.En el marc dels pressupostos participatius 2021, renovació de la zona enjardinada de l’Av. Manresa

 

 

 

 

 

 

2.Neteja i desbrossat dels camins principals del municipi, a través de l’equip de forestals formats i contractats per l’ajuntament mitjançant un pla d’ocupació. Enguany s’ha reeditat el programa

3.Manteniment i millora del ferm dels camins rurals i d’esbarjo amb una inversió feta el 2021 de més de 60.000€

 

 

 

 

 

 

4 Instal·lació de nous bancs a la zona d’ombra del parc La Masia

5. En el marc dels pressupostos participatius 2021, instal·lació de noves jardineres al carrer La Línia de Sant Pere

6. Substitució de les jardineres del parc de Sant Pere

7. Tala dels pins problemàtics al parc de Sant Pere

8. Instal·lació de noves jardineres a la via d’accés al Pla, al carrer al Riba

 

 

 

 

 

 

 

9. En el marc dels pressupostos participatius 2021, instal·lació de noves jardineres al carrer Major

 

 

 

 

 

 

 

MEDI AMBIENT:

1.El febrer del 2022 es va instal·lar –a la terrassa del Centre Cívic- un mesurador d’emissió de partícules per fer un seguiment de l’empresa FUNOSA

2.Participació a la comissió de seguiment de la Generalitat per fer complir les mesures acústiques a FUNOSA