Pendents d’executar

REURBANITZACIÓ:

1.Execució d’una vorera que connectarà els nucli urbà amb els habitatges construïts a la sortida urbana del municipi 

2.Inversió: 58.523,50€ – cofinançant per la Diputació de Barcelona

DE L’AVINGUDA MANRESA (fase 2):

 

 

 

 

CAMÍ DEL CARRIL:

1.Adequació i millora del ferm del vial per a fer possible la circulació dels vehicles d’emergència. Inversió: 106.279,55€ (100% Diputació de Barcelona)