Pendents aprovar

URBANITZACIÓ DEL CARRER CALAF:

1.Urbanització del carrer Calaf per facilitar l’accés a l’IE Castell d’Òdena, eixamplant voreres, asfaltant la via, creant nous passos de vianants elevats, nova zona d’aparcament i una zona verda que serveixi d’aula-taller 

2.Inversió: 182.326,55€ – finançat per la Diputació de Barcelona

 

 

 

 

 

INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR I SALVAESCALES PER ADAPTAR L’ACCÉS AL TEATRE UNIÓ AGRÍCOLA:

1.Millorar l’accessibilitat al teatre amb la instal·lació d’un ascensor en la part exterior i un salvaescales en la part interior

2.Inversió: 120.000€ – cofinançat un 37% per la Diputació de Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL CASAL

DE LA GENT GRAN:

1.Arranjament del sostre del casal de la gent gran del Centre Cívic per reparar la humitats existents – inversió de 36.000€

 

 

 

 

 

 

 

CARRER MASIA I CARRER LLEIDA:

1.Urbanització dels carrers Masia i part del carrer Lleida – inversió de 982.462,87€