Les Nostres Prioritats

MILLORA DE LA MOBILITAT A L’ENTORN DE  L’INSTITUT-ESCOLA I PAVELLÓ

Des de Fem Òdena a volem un poble descongestionat de trànsit, més segur per poder passejar, jugar amb els nostres infants, anar a peu a l’IE i llar, i amb menys soroll i contaminació.

Proposem:

  • PROMOURE L’ACCÉS A L’IE A PEU PEL VEINAT DEL NUCLI ANTIC: Cal replantejar el projecte “camins segurs” conjuntament amb l’AFA i la Direcció de l’Institut-Escola per garantir que l’alumnat que poden anar-hi caminant , puguin fer-ho seguint recorreguts segurs, definits i marcats on la prioritat siguin els vianants.

  • POTENCIAR I MILLORAR EL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR: Pel veïnat de l’Espelt o del Pla, incentivarem l’ús de l’autobús i per això cal, també, millorar-ne el funcionament , de manera que es compleixin sempre els horaris i el servei sigui eficient.

  • ORDENAR EL TRANSIT A LES ENTRADES I SORTIDES DE L’IE i LLAR D’INFANTS: Estudiarem una nova via d’accés i sortida de turismes a la Plaça Mestre Vila Vell i a l’aparcament habilitat. D’aquesta manera aconseguirem descongestionar el trànsit a la Plaça Major en les hores punta. Això permetrà deixar l’entrada i sortida actual per a l’ús dels busos escolars i evitar el col·lapse existent.

CENTRE DE L’ESPELT

Escoltem a les persones de l’Espelt, demanda recollida a les trobades.

Espai de referència per a les persones de l’Espelt.

Fer un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per un bon manteniment.

Punt d’informació turístic i donar servei de bar.

ESTIMEM L’ESPELT I A LES SEVES PERSONES

REQUALIFICAR COM A SÒL RESIDENCIAL EL SECTOR DEL PLA D’ÒDENA

Escoltem a les persones del Pla d’Òdena, demanda històrica, volem que el barri creixi.

 Durant el nostre mandat hem aconseguit que al PDUAECO aparegui una clàusula que reconeix i permet que finalment tota la zona passi a ser residencial.

I sí, ho hem aconseguit a Fem Òdena en 3 anys.

Al barri tenim molt potencial i terreny per créixer.

Modificarem el planejament urbanístic del Pla d’Òdena com a residencial.

APOSTEM PEL PLA D’ÒDENA I PEL CREIXEMENT RESIDENCIAL ORDENAT

AUGMENTAREM LA SEGURETAT CIUTADANA INSTAL·LANT UNA XARXA INTEL·LIGENT  DE CÀMERES DE SEGURETAT

Posarem èmfasi en protegir a la població dels robatoris, vandalisme i delinqüència.

Cal millorar la seguretat, especialment als nuclis més aïllats.

Instal·larem càmeres de seguretat intel·ligents als accessos de cada nucli. Càmeres que identifiquen els moviments sospitosos i avisen als cossos i forces de seguretat.

Millorarem la seguretat a l’entorn dels equipaments municipals.

PROJECTE DE RECUPERACIÓ I ACTIVACIÓ DEL NOSTRE PATRIMONI, CREANT UN CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL GUIX ENTORN LES GUIXERES i LA TORRE DEL CASTELL.

Òdena és terra de guix i ciment.

Apostem pel patrimoni del turó del Castell.

ESPAI LÚDIC i ESPORTIU EL PLA i TAMBÉ COBRIREM LA PISTA DEL PLA PER AMPLIAR L’OFERTA D’ACTIVITATS ESPORTIVES

Revitalitzarem la zona de la Pista del Pla, adequant el seu entorn com a zona lúdica i d’oci pel veïnat.

Coneixem la saturació del Pavelló Mestre Vila Vell i la dificultat de les entitats esportives d’Òdena per practicar la seva activitat.

Cobrint la Pista del Pla, i adequant-la per a l’activitat esportiva de les entitats esponjarem l’activitat més enllà del Nucli i donarem sortida per garantir els entrenaments i competicions en espais preparats i adequats.

Aproparem l’esport al Pla d’Òdena.

APOSTEM PELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, L’ESPORT I LES PERSONES

Per què apostem per la connexió amb ASCENSOR O ESCALES MECÀNIQUES?

Escoltem a les persones grans, demanda recollida a les trobades.

Tenim un barri de Sant Pere amb una població envellida, persones majors de 70 anys.

Al barri Sant Pere hi ha 500 habitants.

Al barri hi ha un desnivell molt pronunciat i volem millorar l’accés i la qualitat de vida de les nostres persones grans que dia a dia fan ús de les escales.

ESTIMEM EL BARRI I A LES SEVES PERSONES

CASAL D’ENTITATS

Creiem en les entitats i en la feina altruista que fan, dia a dia, pel nostre municipi.

Tenim un patrimoni cultural ric i amb història, que cal preservar i donar a conèixer.

Seguirem donant suport a les entitats, dotant un espai al nucli per què es puguin reunir, afavorint un entorn de treball, diàleg i treball.

Impulsarem un projecte conjunt entre entitats culturals, Institut-Escola i Ajuntament per donar a conèixer les festivitats i activitats d’Òdena, facilitant l’acollida i integració d’infants i nouvinguts al municipi.

DONEM SUPORT A LES ENTITATS I LA CULTURA POPULAR

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Creiem en la participació ciutadana, més enllà d’una votació cada 4 anys.

Volem que la ciutadania decideixi quins projectes vol dur a terme pel municipi.

Tornarem a fer realitat els pressupostos participatius que vam impulsar durant el nostre mandat.

Fomentarem la comunicació entre veïnat, entitats i Ajuntament fent reunions periòdiques amb els nuclis, millorant els canals de comunicació existents i continuant apostant per la transparència en  l’activitat de govern.

APOSTEM PER LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PROMOCIÓ D’HABITATGE PÚBLIC

L’emergència social és un fet, i les dificultats en l’accés a l’habitatge dels joves i famílies sense recursos són cada vegada més grans. L’Ajuntament no pot quedar-ne al marge.

Promourem l’accés a l’habitatge social per als col·lectius amb més dificultats.

Acompanyarem a les famílies en la tramitació d’ajuts al pagament de lloguer i a la rehabilitació d’habitatges.

Mantindrem la taula de treball d’habitatge amb tècnics i polítics per vetllar contra l’OCUPACIÓ INCÍVICA, actuarem com Ajuntament seguint la Llei 1/2023, de 15 de febrer.

Revisarem les ordenances per sancionar els pisos buits de grans tenidors.

L’ACCÉS A L’HABITATGE ÉS LA NOSTRA PRIORITAT.

OFERIREM UN TERRENY EL PLA D’ÒDENA PER UBICAR-HI EL CAP DE L’ANOIA RURAL

Actualment els serveis de salut pels odenencs i odenenques estan descentralitzats en diferents municipis de la Conca.

L’Ajuntament disposa de terrenys per acollir en un espai únic tots aquests serveis.

Oferirem al Departament de Salut els terrenys per ubicar al Pla d’Òdena el Cap Rural de l’Anoia, que integri tots els serveis de salut.

Treballarem per fer realitat la farmaciola o servei de distribució de medicaments per la gent gran del Pla d’Òdena.

DEFENSEM UNS SERVEIS DE SALUT PÚBLICS DE QUALITAT I INTEGRATS AL MUNICIPI

VETLLAREM PER RESPECTAR I PRESERVAR EL NOSTRE MÓN RURAL i MEDI NATURAL

Defensem les energies renovables però no a qualsevol preu.

Treballarem per garantir el soterrament màxim de les línies d’alta tensió que passin pel nostre municipi.

Impulsarem la creació de comunitats energètiques locals per a l’ús d’energies renovables de forma col·lectiva, reduint costos i repartint l’aprofitament per tota la comunitat.

Fomentarem la implementació d’energies renovables a tots els equipaments municipals.

Programarem de forma regular el manteniment de camins i fonts.

ESTIMEM I DEFENSEM EL NOSTRE ENTORN RURAL