Igualtat

IGUALTAT:

1.Inici del projecte “Poble Segur”: ja s’han realitzat les sortides exploratòries, s’han detectat els punts insegurs i aviat es posaran en marxa les primeres mesures

2.Inici del projecte de lavabos inclusius als diferents equipaments municipals