Economia

1.Bonificacions del 95% de l’ICIO (impost d’obres) i del 25% al rebut de l’IBI per a la instal·lació d’energia fotovoltaica als habitatges

2.Congelació de les taxes i els impostos municipals

3.Ajuts per a la remodelació de façanes

4.Bonificacions en l’impost de circulació per a vehicles elèctrics i/o híbrids